specjalność:

Resocjalizacja
penitencjarna

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Resocjalizacja
penitencjarna

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia licencjackie

6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
 • interdyscyplinarny charakter – łączy psychologię, prawo, socjologię, resocjalizację, etykę i nauki humanistyczne.
 • zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków (in. przez sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, psychologów z ośrodków diagnostycznych)
 • profesjonalnie wyposażone Laboratoria kryminalistyczne
 • praktyki, staże, wizyty studyjne w odpowiednio wybranych instytucjach właściwych dla specjalności
 • obóz szkoleniowo-kondycyjny po pierwszym roku studiów (samoobrona, techniki interwencji, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, wspinaczka) – w ramach studiów, bez opłat dodatkowych
 • możliwość zrealizowania semestru studiów za granicą (Program Erasmus+) w europejskich uczelniach partnerskich
 • zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów dla absolwentów aplikujących do pracy w Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji
Atuty specjalności

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana z funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów
i praktyków

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus+).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Studia licencjackie

  6 semestrów

  Studia dzienne

  Studia zaoczne

 • interdyscyplinarny charakter – łączy psychologię, prawo, socjologię, resocjalizację, etykę i nauki humanistyczne.
 • zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków (in. przez sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, psychologów z ośrodków diagnostycznych)
 • profesjonalnie wyposażone Laboratoria kryminalistyczne
 • praktyki, staże, wizyty studyjne w odpowiednio wybranych instytucjach właściwych dla specjalności
 • obóz szkoleniowo-kondycyjny po pierwszym roku studiów (samoobrona, techniki interwencji, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, wspinaczka) – w ramach studiów, bez opłat dodatkowych
 • możliwość zrealizowania semestru studiów za granicą (Program Erasmus+) w europejskich uczelniach partnerskich
 • zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów dla absolwentów aplikujących do pracy w Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji

Specjalność resocjalizacja penitencjarna przygotowuje absolwentów do pracy z osobami pozbawionymi wolności oraz ich reintegracji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego.Program obejmuje zagadnienia z obszaru działalności resocjalizacyjnej dotyczące:

 • specyfiki pracy w służbie więziennej
 • mechanizmów adaptacyjnych oraz reakcji psychologicznych człowieka na sytuacje izolacji – izolacja więzienna, sytuacje kryzysowe
 • patologicznych zjawisk związanych z przestępczością
 • zaburzeń psychicznych, które mogą występować u osób pozbawionych wolności, także u dzieci w zakładach poprawczych
 • metod resocjalizacji osób w ośrodkach odosobnienia
 • działań wspierających powrót byłych więźniów do społeczeństwa (podjęcia pracy, pozyskania mieszkania, wsparcia społecznego)
 • sposobów zapobiegania powrotu skazanych do przestępczego stylu życia, kształtowania postaw prospołecznych
 • przeprowadzania konwojów osób pozbawionych wolności
 • pracy z osobami dysfunkcyjnymi oraz wsparcia psychologicznego, w tym z dziećmi i młodzieżą
 • przygotowania osób pozbawionych wolności do zatrudnienia w trakcie odbywania kary

Resocjalizacja penitencjarna studiuj we WSZOP

We WSZOP kładziemy nacisk na praktyczną formę edukacji, czego przykładem są studia na specjalności Resocjalizacja penitencjarna. Zapewniamy studentom możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy pod kierunkiem doświadczonych ekspertów i praktyków, w tym pedagogów resocjalizacyjnych i psychologów. Program studiów obejmuje fundamentalne zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii oraz komunikacji społecznej, a także prowadzone są warsztaty dotyczące pracy w zespole oraz treningi interpersonalne. Program studiów na specjalności Resocjalizacja penitencjarna składa się z przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych.

Perspektywy zawodowe na specjalności Resocjalizacja penitencjarna są obiecujące i niezwykle różnorodne. Absolwenci studiów Resocjalizacja penitencjarna mogą znaleźć zatrudnienie w służbie więziennej, ośrodkach socjoterapeutycznych, służbach mundurowych. Studia skierowane są do osób, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę jako funkcjonariusz służby więziennej, opiekun w placówkach szkolno-wychowawczych czy wychowawca w zakładzie karnym.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
630 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
19 120 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
20 020 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

*na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

*na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
20% zniżki dla pracowników służb mundurowych

przysługuje na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content