specjalność:

Resocjalizacja
penitencjarna

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Resocjalizacja
penitencjarna

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia licencjackie

6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana z funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów
i praktyków

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus+).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Resocjalizacja penitencjarna – program kształcenia

Resocjalizacja penitencjarna to specjalność dla tych, którzy chcą pracować z osobami w różnym wieku, będącymi w konflikcie z prawem, mającymi trudności z przystosowaniem się do otoczenia bądź zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym.

Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, w tym instytucji izolacyjnych dla nieletnich, zakładów penitencjarnych dla kobiet, zróżnicowanie społeczności osadzonych (np. niepełnosprawni psychicznie, psychopaci, z tendencjami depresyjno-lękowymi), praca z osobami z symptomami niedostosowania społecznego – to tylko wybrane zagadnienia omawiane w trakcie studiów. Zajęcia prowadzone są m.in. przez funkcjonariuszy służby więziennej, opiekunów w placówkach szkolno-wychowawczych oraz biegłych sądowych psychologów.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
595 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
18 350 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 950 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów do 31.01.2024 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
wpisowe 50 zł

przy złożeniu dokumentów do 31.01.2024 r.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content