specjalność:

Bezpieczeństwo
cyberprzestrzeni

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Bezpieczeństwo
cyberprzestrzeni

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia magisterskie

4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, będącego na wyposażeniu Laboratorium Informatyki Śledczej, jak profesjonalne programy do informatyki śledczej, kamery termowizyjne, poligraf oraz profesjonalny sprzęt do wykrywania śladów daktyloskopijnych czy użycia broni palnej.

Praktyczna, aktualna, doceniana na rynku pracy wiedza z zakresu zapewniania bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni, będąca odpowiedzią m.in. na coraz to nowsze sposoby wyłudzania w nielegalny sposób danych np. przedsiębiorstwa.

Nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia przygotowanej strategii bezpieczeństwa w sieci, dostosowanej do profilu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zajęcia prowadzone przez ekspertów oraz praktyków.

Możliwość odbycia stażu bądź praktyk zawodowych w renomowanych instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni – program kształcenia

Bezpieczeństwo w sieci w dobie postępującej informatyzacji stanowi kluczowe zagadnienie dla państw, instytucji i nas samych, co sprawia, że kształcenie w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przyszłościowe i najszybciej się rozwijające.

W trakcie studiów na specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  szczególna uwaga poświęcona jest dezinformacji i cyberprzestępczości, zagrożeniom wynikającym z korzystania z systemów wymiany informacji, płatniczych i finansowych, specyfice ataków na systemy informacyjne, przestępczości przeciwko informacji.
Taka wiedza i umiejętności sprawiają, że absolwent staje się poszukiwanym pracownikiem w instytucjach wymagających szczególnej ochrony i poufności – Policji, instytucjach bezpieczeństwa państwa, służbach specjalnych, bankach, szpitalach oraz samorządach.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach magisterskich!

Program studiów został skonsultowany z szerokim środowiskiem zawodowym,
z ekspertami i specjalistami obszaru bezpieczeństwa. Przedmioty oraz formy zajęć zapewniają wiedzę akademicką, jak i kompleksowe przygotowanie do pracy zarówno w służbach mundurowych, jak i cywilnych.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
595 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
12 050 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 450 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów
na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 4 marca 2024 r.
wpisowe 0 zł
przy złożeniu dokumentów do 15 marca 2024 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content