Studia magisterskie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpie­czeństwo
cyber­prze­strzeni

specjalność:

Bezpie­czeństwo
cyber­przestrzeni studia

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, będącego na wyposażeniu Laboratorium Informatyki Śledczej, jak profesjonalne programy do informatyki śledczej, kamery termowizyjne, poligraf oraz profesjonalny sprzęt do wykrywania śladów daktyloskopijnych czy użycia broni palnej.

Praktyczna, aktualna, doceniana na rynku pracy wiedza z zakresu zapewniania bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni, będąca odpowiedzią m.in. na coraz to nowsze sposoby wyłudzania w nielegalny sposób danych np. przedsiębiorstwa.

Nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia przygotowanej strategii bezpieczeństwa w sieci, dostosowanej do profilu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zajęcia prowadzone przez ekspertów oraz praktyków.

Możliwość odbycia stażu bądź praktyk zawodowych w renomowanych instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Bezpieczeństwo w sieci w dobie postępującej informatyzacji stanowi kluczowe zagadnienie dla państw, instytucji i nas samych, co sprawia, że kształcenie w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przyszłościowe i najszybciej się rozwijające.

W trakcie studiów na specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  szczególna uwaga poświęcona jest dezinformacji i cyberprzestępczości, zagrożeniom wynikającym z korzystania z systemów wymiany informacji, płatniczych i finansowych, specyfice ataków na systemy informacyjne, przestępczości przeciwko informacji.
Taka wiedza i umiejętności sprawiają, że absolwent staje się poszukiwanym pracownikiem w instytucjach wymagających szczególnej ochrony i poufności – Policji, instytucjach bezpieczeństwa państwa, służbach specjalnych, bankach, szpitalach oraz samorządach.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – przedmioty specjalnościowe:

 • bezpieczeństwo systemów operacyjnych,
 • bazy danych,
 • sieci komputerowe,
 • zagrożenia w systemach informacyjnych,
 • elementy kryptografii i szyfrowania,
 • wirtualizacja w IT,
 • bezpieczeństwo wizerunku i ochrona danych w Internecie.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach magisterskich!

Program studiów został skonsultowany z szerokim środowiskiem zawodowym,
z ekspertami i specjalistami obszaru bezpieczeństwa. Przedmioty oraz formy zajęć zapewniają wiedzę akademicką, jak i kompleksowe przygotowanie do pracy zarówno w służbach mundurowych, jak i cywilnych.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
590 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
11 900 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 300 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: