specjalność:

Kryminalistyka śledcza

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Kryminalistyka śledcza

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia magisterskie

  4 semestry

  Studia dzienne

  Studia zaoczne

  • interdyscyplinarny charakter – łączy psychologię, prawo, socjologię, resocjalizację, etykę i nauki humanistyczne.
  • zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków (in. przez sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, psychologów z ośrodków diagnostycznych)
  • profesjonalnie wyposażone Laboratoria kryminalistyczne
  • praktyki, staże, wizyty studyjne w odpowiednio wybranych instytucjach właściwych dla specjalności
  • możliwość zrealizowania semestru studiów za granicą (Program Erasmus+) w europejskich uczelniach partnerskich
  • zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów dla absolwentów aplikujących do pracy w Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji

Studia na specjalności kryminalistyka śledcza przygotowują absolwentów do pracy w obszarze prowadzenia dochodzeń kryminalistycznych, analizy śladów oraz rozwiązywania spraw kryminalnych.

Program studiów obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu ujawniania i zabezpieczania śladów oraz analizy dowodów, interpretacji wyników i analiz dowodów w sprawach kryminalnych, przygotowywania ekspertyz, profilowania sprawców przestępstw, współpracy z organami ścigania.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
630 zł
opłata semestralna (4 raty)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
12 560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
13 160 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
20% zniżki dla pracowników służb mundurowych

przysługuje na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content