Laboratorium Energetyki

W Laboratorium Energetyki prowadzone są projekty związane z bezpieczeństwem energetycznym i odnawialnymi źródłami energii. Studenci dokonują pomiarów temperatury i wykonują ćwiczenia związane z prądem. To tutaj, podczas laboratoriów naukowo-badawczych, nabywają umiejętności praktycznych. Program kształcenia obejmuje takie przedmioty, jak m.in.: Ogrzewnictwo, Wentylację i klimatyzację, Gospodarkę energetyczną i zasady funkcjonowania rynku energii.

Aparatura

Laboratorium Energetyki wyposażone jest w: analizator jakości energii elektrycznej, panel fotowoltaiczny z rejestracją danych, ogniwa fotowoltaiczne, model panelu grzewczego, model elektrowni wiatrowej, kamerę termowizyjną.

Ćwiczenia realizowane w laboratorium:

  • analiza jakości energii elektrycznej,
  • pozyskiwanie i przetwarzanie energii słonecznej z możliwością rejestracji danych,
  • przetwarzanie energii wiatrowej na energię elektryczną,
  • badania termowizyjne.
Skip to content