laboratorium elektrotechniki i energetyki

Laboratorium Elektrotechniki i Energetyki

W Laboratorium Elektrotechniki i Energetyki prowadzone są ćwiczenia m.in.  z zakresu podstawowych wielkości i elementów elektrycznych, sygnałów elektrycznych, praw teorii obwodów elektrycznych, zasad wykonywania pomiarów oraz podstawowych urządzeń pomiarowych jak również wykorzystania urządzeń, instalacji i maszyn energetycznych.

Zajęcia oraz projekty z zakresu z elektrotechniki dotyczą m.in. skuteczności zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz odgromowej, oceny działania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiarów rezystancji izolacji, poziomu natężenia pola elektromagnetycznego, tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych.
Zajęcia z zakresu energetyki są związane z identyfikacją zagadnień oraz rozwiązań z zakresu energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł  energii, maszyn energetycznych i systemów sterowania związanych  z procesami energetycznymi.

Laboratorium pozwala na prowadzenie prac badawczych z ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Ma charakter otwarty i obejmuje również prowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół patronackich WSZOP, a także członków klastrów energetycznych.

Wyposażenie

 • Analizator jakości energii elektrycznej
 • Panel fotowoltaiczny z rejestracją danych
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Model generatora turbiny wiatrowej
 • Model stanowiska badawczego/ turbinę wiatrową
 • Model pompy ciepła
 • Kamerę termowizyjną
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa / parametry elektryczne
 • Aparatura stykowych elektrycznych układów sterowania
 • Aparatura sterowania programowalnego oparta o sterowniki PLC
 • Mierniki uniwersalne, transformatory, autotransformatory, opornice zmienne, mierniki impedancji, wyłączniki RCD, watomierze, woltomierze, amperomierze, dedykowane panele ćwiczeniowe, mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych MPR-200, mierniki rezystancji izolacji MIC-3, mierniki rezystancji i impedancji pętli zwarcia KEW-4120A, mierniki parametrów sieci elektrycznej MPI-520 z tablicą demonstracyjną DB-1.
 • Analiza jakości energii elektrycznej,
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie energii słonecznej z możliwością rejestracji danych,
 • Badania termowizyjne.
 • Poznanie zasady działania i budowy falownika.
 • Możliwości podłączenia silnika trójfazowego do falownika, konfiguracja parametrów falownika do pracy z wybranym silnikiem.
 •  Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej generatora.
 • Zapoznanie się z zasadą działania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu.
 • Wyznaczenie charakterystyk: prądowo-napięciowej turbiny wiatrowej i krzywej mocy turbiny wiatrowej.
 • Zjawiska fizyczne towarzyszące pracy pompy ciepła
 • Identyfikacja elementów składowych pompy ciepła.
 • Pomiar efektywności pompy ciepła i badanie jej zależności od temperatury dolnego źródła ciepła.
 • Wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych i sprawności ogniw.
 • Badanie zależności mocy paneli fotowoltaicznych od ich kąta nachylenia.
 • Elektryczne stykowe układy sterowania ( blokad elektryczna, priorytet, potrójny priorytet)
 • Badanie obwodów prądu stałego część I – I i II – prawo Kirchhoffa,
 • Badanie obwodów prądu stałego część II – prawo Ohma i zasada superpozycji,
 • Badanie obwodów prądu przemiennego I i II – prawo Kirchhoffa,
 • Badanie transformatora jednofazowego w stanie jałowym i zwarcia,
 • Badanie transformatora jednofazowego w stanie obciążenia,
 • Badanie skuteczności działania wyłącznika RCD,
 • Pomiar prądu i czasu zadziałania wyłącznika RCD przy pomocy testera TWR-1,
 • Badanie parametrów stanowiska izolowanego. Pomiary rezystancji izolacji,
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia i natężenia prądu zwarcia.
 •  
Skip to content