Kształcenie

specjalistyczne

z maturą lub bez

Systemy
energii
odnawialnej

Systemy energii
odnawialnej

Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista w zakresie
systemów energii odnawialnej

Wypełnij krótki formularz online
i zapisz się na studia już dziś!
Kształcenie specjalistyczne
1,5 roku
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny

Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  – czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.

Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczenia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznego z dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Systemy energii odnawialnej

Atuty

Profil praktyczny – zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń  będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim są systemy energii odnawialnej.

Zwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu związanego z profilem kształcenia.

Uczelnia zapewnia zajęcia w nowoczesnych laboratoriach dedykowanych dla kształcenia inżynierów, nowatorskie techniki kształcenia i specjalistyczną kadrę – nauczycieli akademickich oraz praktyków i ekspertów w dziedzinie systemów energii odnawialnej.

Podczas trwania kształcenia specjalistycznego w zakresie Systemy energii odnawialnej będzie możliwe uzyskanie uprawnienia elektrycznego G1 oraz uprawnienia cieplnego G2.

 6 tygodni praktyk zawodowych.

Ukończenie kształcenia – uzyskanie 90 punktów ECTS oraz 5 punktów PRK – co jest równoznaczne z podniesieniem poziomu swojego wykształcenia i lepszą pozycją na rynku pracy.

dowiedz się więcej o PRK ›

Film o kształceniu specjalistycznym

Odtwórz wideo
Skip to content