Konkurs dla absolwentów “Otwarte Drzwi”

Zachęcamy naszych Studentów do wzięcia udziału w konkursie “Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Konkurs ma na celu zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r.

Skip to content