specjalność:

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

kierunek:

Zarządzanie

specjalność:

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

kierunek:

Zarządzanie

Studia licencjackie

3 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Atuty specjalności

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczna, spójnajednorodna metoda kierowania pracownikami.

W ramach kierunku Zarządzanie po pierwszym roku można jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne:

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv PaisiiHilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • HochschuleWissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włochy
 • Kierowanie i przywództwo
 • Systemy oceny pracowników
 • Budowanie zespołu pracowniczego
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Metody badania kompetencji zawodowych
 • Kształtowanie systemów motywacyjnych i wynagrodzeń
 • Systemy organizacji pracy
 • Mobbing i dyskryminacja
 • Projekt dyplomowy

Zarządzanie zasobami ludzkimi – czego nauczysz się na studiach?

W trakcie studiów poznasz strategie zarządzania zasobami ludzkimi i nowoczesne metody rekrutacji pracowników. Dowiesz się jak kierować zespołem pracowniczym, jak skutecznie motywować pracowników i jak przeprowadzać negocjacje biznesowe. Na studiach omawiane są między innymi zagadnienia dotyczące technik budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi, efektywnej rekrutacji, kierowania zespołem i podejmowania decyzji personalnych, tworzenia bezpiecznych, w pełni przyjaznych miejsc pracy.

Absolwenci specjalności posiadają  wiedzę dotyczącą wszystkich procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności niezbędne do identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania personelem.

Masz doświadczenie zawodowe ale chcesz uzyskać tytuł licencjata? Podejmij edukację na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki tym studiom nabędziesz szereg kompetencji menedżerskich niezbędnych w pracy w działach personalnych czy jako specjalista ds. rekrutacji. Na studiach zdobędziesz również wiedzę z podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, komunikacji społecznej, opanujesz metody oceny pracowników, techniki zarządzania motywacją, sztukę negocjacji, sposoby rozwiązywania konfliktów potrzebne do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Studia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi skierowane są dla pracowników działów personalnych, dla studentów którzy chcą podjąć pracę jako menedżer, specjalista ds. szkoleń, zatrudnienia i płac. Stale brakuje wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, podjęcie studiów na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi otwiera wiele możliwości pracy i rozwoju zawodowego. 

Studia na specjalności łączą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania personelem. Studenci specjalności zdobędą wiedzę na temat systemów wynagrodzeń, zasad naliczania płac, a także rekrutacji i selekcji pracowników. Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności prowadzenia i kreowania polityki personalnej w przedsiębiorstwie.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

 • na stanowiskach w działach personalnych, działach zatrudnienia i płac,
 • na stanowiskach specjalistów ds. szkoleń, rekrutacji i selekcji,
 • w charakterze konsultantów ds. strategii biznesowych,
 • jako menadżerowie średnich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji.

Absolwenci kierunku Zarządzanie dzięki swoim uniwersalnym umiejętnościom
mogą znaleźć zatrudnienie w wielu branżach, między innymi w roli
managera lub specjalisty ds. HR. Zdobyte podczas studiów kompetencje
specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi mają bezpośredni wpływ na
podniesienie efektywności każdego przedsiębiorstwa poprzez wspieranie
relacji między pracodawcami i pracownikami.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
595 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
18 350 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 950 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 4 marca 2024 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 15 marca 2024 r.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content