Studia licencjackie

Specjalność na kierunku
Zarządzanie

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

specjalność:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

kierunek:

Zarządzanie

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
3 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczna, spójnajednorodna metoda kierowania pracownikami.

Studia na specjalności łączą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania personelem. Studenci specjalności zdobędą wiedzę na temat systemów wynagrodzeń, zasad naliczania płac, a także rekrutacji i selekcji pracowników. Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności prowadzenia i kreowania polityki personalnej w przedsiębiorstwie.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (36 rat)
400 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
13 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
14 400 zł
Zniżki

przy złożeniu dokumentów do 30 września br: 

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł
  UWAGA! Przy złożeniu dokumentów do 15.09.2021 r. opłata wpisowa 0 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: