Studia licencjackie

Specjalność na kierunku:
Filologia angielska

Translatoryka
stosowana

specjalność:

Translatoryka stosowana studia

kierunek:

Filologia angielska

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
3 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Studia łączą rozwijanie zaawansowanych umiejętności językowych oraz naukę praktyki translatorskiej.

Absolwenci są wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje – kurs metodyki nauczania dorosłych oraz szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych.

Możliwość odbywania wizyt studyjnych w prestiżowych firmach i korporacjach.

Translatoryka – program studiów

Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki translatorskiej, tłumaczenia pisemnego, symultanicznego i konsekutywnego. Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem technologii i narzędzi do nauki języka obcego w Pracowni Tłumaczeń Symultanicznych, kabinach konferencyjnych do tłumaczeń symultanicznych z wykorzystaniem programu SLD TRADOS. W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci rozwijają sprawności praktyczne realizując projekty tłumaczeniowe, prowadzone pod nadzorem tłumaczy języka angielskiego – ekspertów i doświadczonych praktyków.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
680 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 300 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
20 800 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
21 400 zł

Zniżki

Bonifikaty okresowe

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

WAŻNE!

Dla kandydatów z nową maturą brany jest pod uwagę wynik z matury z języka angielskiego (min. 60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego).

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2. 

 
 
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: