specjalność:

Dozór i eksploatacja
instalacji energetycznych

kierunek:

Energetyka

specjalność:

Dozór i eksploatacja
instalacji energetycznych

kierunek:

Energetyka

Studia inżynierskie

3,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne

Absolwenci uzyskują praktyczną wiedzę
w zakresie racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych. Będą przygotowani do rozwiązywania problemów związanych zarówno z eksploatacją urządzeń energetycznych, jak i na stanowiskach dozoru nad eksploatacją tych urządzeń. Będą mogli funkcjonować również w zakładowych strukturach, w obszarze zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. Poznają uregulowania prawne i wymagania dokumentacji technicznej.

Dopełnieniem zajęć laboratoryjnych są praktyki zawodowe i zajęcia terenowe – wizyty studyjne.

Eksploatacja to:

  • montaż urządzeń, instalacji i sieci, obsługa w codziennym procesie pracy.
  • utrzymanie właściwego stanu technicznego (konserwacja, remonty oraz wykonywanie prac kontrolnych i pomiarowych).

wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu: świadectwo dozorowe

Dozór to:

  • nadzór nad czynnościami innych osób, które wykonują typowe prace eksploatacyjne.
  • stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu: świadectwo dozorowe

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (35 rat)
595 zł
opłata semestralna (7 rat)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
21 225 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
21 925 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
wpisowe 50 zł

przy złożeniu dokumentów do końca rekrutacji.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content