Studia inżynierskie

Specjalność na kierunku
Energetyka

Dozór i eksploatacja
instalacji
energety­cznych

specjalność:

Dozór i eksploatacja instalacji energety­cznych

kierunek:

Energetyka

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia inżynierskie
3,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne

Absolwenci uzyskują praktyczną wiedzę
w zakresie racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych. Będą przygotowani do rozwiązywania problemów związanych zarówno z eksploatacją urządzeń energetycznych, jak i na stanowiskach dozoru nad eksploatacją tych urządzeń. Będą mogli funkcjonować również w zakładowych strukturach, w obszarze zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. Poznają uregulowania prawne i wymagania dokumentacji technicznej.

Eksploatacja to:

 • montaż urządzeń, instalacji i sieci, obsługa w codziennym procesie pracy.
 • utrzymanie właściwego stanu technicznego (konserwacja, remonty oraz wykonywanie prac kontrolnych i pomiarowych).

wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu: świadectwo dozorowe

Dozór to:

 • nadzór nad czynnościami innych osób, które wykonują typowe prace eksploatacyjne.
 • stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu: świadectwo dozorowe

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (35 rat)
590 zł
opłata semestralna (7 rat)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
20 950 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
21 650 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: