specjalność:

Język angielski
w biznesie

kierunek:

Filologia Angielska

specjalność:

Język angielski
w biznesie

kierunek:

Filologia Angielska

Studia licencjackie
3 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Studia łączą rozwijanie zaawansowanych umiejętności językowych oraz naukę praktyki translatorskiej.

Absolwenci są wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje – kurs metodyki nauczania dorosłych oraz szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych.

Możliwość odbywania wizyt studyjnych w prestiżowych firmach i korporacjach.

Kształcenie na specjalności Język angielski w biznesie koncentruje się na wykorzystaniu języka angielskiego w środowisku biznesowym oraz instytucjach społecznych powiązanych z biznesem. Duży akcent położony jest na rozwój kompetencji społecznych, które pracodawcy najczęściej wskazują jako priorytetowe u kandydatów do zatrudnienia, m.in.: umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, umiejętność argumentowania swoich racji, umiejętność pracy pod presją czasu. Przedmioty specjalnościowe takie jak: język angielski w negocjacjach, korespondencja biznesowa, techniki tłumaczeniowe oraz prezentacje biznesowe doskonalą słownictwo specjalistyczne  i przygotowują do pracy w środowisku anglojęzycznym. 

Język angielski w biznesie – studia we WSZOP

We WSZOP możesz podjąć studia licencjackie na specjalności Angielski w biznesie. Jeśli chcesz podjąć pracę na rynku zagranicznym i posługiwać się językiem angielskim w świecie biznesu, studia angielski w biznesie będą idealnym wyborem. Nauka na studiach rozwija zaawansowane umiejętności językowe jak również naukę praktyki translatorskiej. Studia licencjackie możesz podjąć w trybie dziennym i zaocznym. Specjalność Angielski w biznesie skierowana jest do kandydatów, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Na studiach opanujesz umiejętność biegłego posługiwania się biznesowym językiem angielskim. Dodatkowo naszym studentom umożliwiamy udział w kursie metodyki nauczania dorosłych i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych. We WSZOP możesz postawić na określony tryb studiowania – do wyboru studia licencjackie w trybie dziennym i zaocznym.

Język angielski w biznesie – praktyczny program kształcenia

Studia na specjalności Język angielski w biznesie koncentrują się na nauczaniu i rozwijaniu zaawansowanych umiejętności językowych. Studenci mogą poznać praktyczne wykorzystanie znajomości języka podczas organizowanych przez WSZOP wizyt studyjnych w prestiżowych firmach i korporacjach. Naukę możesz podjąć na studiach licencjackich, które trwają 3 lata. W naszej uczelni stawiamy na wysoką jakość nauczania, dlatego też w programie studiów można znaleźć nie tylko przedmioty ogólne ale kierunkowe i specjalnościowe. Wybierz przyszłościowe studia na specjalności język angielski w biznesie – studia umożliwiają uzyskanie kompetencji i wiedzy do wykonywania zawodu tłumacza.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
700 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 400 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
560 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
21 520 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
22 120 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 15 lipca 2024 r.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content