Studia licencjackie

Specjalność na kierunku
Filologia angielska

Język
angielski
w biznesie

specjalność:

Język angielski w biznesie studia

kierunek:

Filologia angielska

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
3 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Studia łączą rozwijanie zaawansowanych umiejętności językowych oraz naukę praktyki translatorskiej.

Absolwenci są wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje – kurs metodyki nauczania dorosłych oraz szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych.

Możliwość odbywania wizyt studyjnych w prestiżowych firmach i korporacjach.

Kształcenie na specjalności Język angielski w biznesie koncentruje się na wykorzystaniu języka angielskiego w środowisku biznesowym oraz instytucjach społecznych powiązanych z biznesem. Duży akcent położony jest na rozwój kompetencji społecznych, które pracodawcy najczęściej wskazują jako priorytetowe u kandydatów do zatrudnienia, m.in.: umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, umiejętność argumentowania swoich racji, umiejętność pracy pod presją czasu. Przedmioty specjalnościowe takie jak: język angielski w negocjacjach, korespondencja biznesowa, techniki tłumaczeniowe oraz prezentacje biznesowe doskonalą słownictwo specjalistyczne  i przygotowują do pracy w środowisku anglojęzycznym. 

Angielski w biznesie studiuj we WSZOP

We WSZOP możesz podjąć studia licencjackie na specjalności Angielski w biznesie. Jeśli chcesz podjąć pracę na rynku zagranicznym i posługiwać się językiem angielskim w świecie biznesu, studia angielski w biznesie będą idealnym wyborem. Nauka na studiach rozwija zaawansowane umiejętności językowe jak również naukę praktyki translatorskiej. Studia licencjackie możesz podjąć w trybie dziennym i zaocznym. Specjalność Angielski w biznesie skierowana jest do kandydatów, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Na studiach opanujesz umiejętność biegłego posługiwania się biznesowym językiem angielskim. Dodatkowo naszym studentom umożliwiamy udział w kursie metodyki nauczania dorosłych i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych. We WSZOP możesz postawić na określony tryb studiowania - do wyboru studia licencjackie w trybie dziennym i zaocznym.

Język angielski w biznesie - program studiów

Studia na specjalności Język angielski w biznesie koncentrują się na nauczaniu i rozwijaniu zaawansowanych umiejętności językowych. Studenci mogą poznać praktyczne wykorzystanie znajomości języka podczas organizowanych przez WSZOP wizyt studyjnych w prestiżowych firmach i korporacjach. Naukę możesz podjąć na studiach licencjackich, które trwają 3 lata. W naszej uczelni stawiamy na wysoką jakość nauczania, dlatego też w programie studiów można znaleźć nie tylko przedmioty ogólne ale kierunkowe i specjalnościowe. Wybierz przyszłościowe studia na specjalności język angielski w biznesie - studia umożliwiają uzyskanie kompetencji i wiedzy do wykonywania zawodu tłumacza.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
680 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 300 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
20 800 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
21 400 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

WAŻNE!

Dla kandydatów z nową maturą brany jest pod uwagę wynik z matury z języka angielskiego (min. 60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego).

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2. 

 
 
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: