II FORUM Safety First

II FORUM Safety First

Konfrontacja świata nauki i biznesu, wymiana opinii i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa i ocena wpływu pandemii na BHP – tak można podsumować II FORUM Safety First.

Inauguracja seminarium dla studentów psychokry­minalistyki

Zdjęcie ilustrujące prelegentów seminarium z Psychokryminalistyki

10 maja br. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się inauguracja seminarium Kryminalistyka i kryminologia. Węzłowe problemy procesu karnego, psychologii, pedagogiki i filozofii w zwalczaniu i profilaktyce przestępczości. Wydarzeniu przewodniczył dr Leszek Woszczek – kierownik Zakładu Psychologii i Ekspertyz Sądowych WSZOP, który przedstawił problematykę cyklu wykładów w ramach seminarium oraz sylwetki wszystkich prelegentów, wśród których należy wymienić: profesora Jana Stanika, profesora Leszka Sosnowskiego, profesora Adama […]

Śląskie Sympozjum Kryminali­styki i Krymi­nologii – sprawo­zdanie

Zdjęcie z Śląskiego Sympozjum Kryminali­styki i Krymi­nologii

Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w dniach 11 – 12 grudnia 2019 r. zorganizowało sympozjum, gdzie eksperci i badacze prezentowali nowoczesne podejścia teoretyczne, jak i niezwykle istotne rozwiązania technologiczne w Laboratorium Kryminalistyki i Laboratorium Badań Poligraficznych WSZOP. Podczas wydarzenia Pani Agnieszka Leszczyńska – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych odczytała list gratulacyjny oraz uchwałę o objęciu patronatem towarzystwa Laboratorium […]

XV Konferencja naukowa już za nami

Zdjęcie z XV Konferencji naukowej we WSZOP

Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym – diagnoza i sposoby zapobiegania – to temat XV już Konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w dniach 25-26 października 2018 r. Patronat naukowy nad Konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, honorowymi patronami byli:  Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego […]