Konferencja Sens metafizyki / ontologii

sens metafizyki

W dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się Konferencja filozoficzna Sens metafizyki/ontologii. 

Przedmiotem Konferencji były fundamentalne zagadnienia przedmiotu, metody, koncepcji, uzasadnienia i krytyki metafizyki. Uczestnicy mogli wysłuchać 32 referatów przedstawicieli czołowych uniwersytetów i instytucji filozoficznych z Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło również czasu na debaty na takie  tematy jak zasadność pytania o istnienie w metafizyce czy znaczenie meta w metafizyce.

Hybrydowy charakter Konferencji pozwolił na wymianę idei w międzynarodowym środowisku. Wśród prelegentów byli przedstawiciele najbardziej prestiżowych uczelni amerykańskich: Princeton University, Columbia University, Dartmouth College i Stanford University, jak również University of York w Wielkiej Brytanii. Polscy prelegenci reprezentowali m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Warszawską Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Collegium Witelona.

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji był Kierownik Katedry Nauk Społecznych dr Rafał Katamay. Patronat merytoryczny nad Konferencją objął Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademia Platońska. 

Skip to content