Sympozjum Dobre praktyki
w BHP

sympozjum BHP

Sukces Sympozjum Dobre praktyki w BHP przerósł najśmielsze oczekiwania. Wydarzenie zorganizowane przez WSZOP 8 marca 2023 r. w ramach XX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zgromadziło ponad 300 specjalistów z branży i młodych adeptów nauk technicznych.

Sympozjum otworzył i poprowadził Dyrektor ds. Studenckich Kolegium Nauk Technicznych dr inż. Witold Krieser. Wśród 12 prelegentów byli eksperci WSZOP, przedstawiciele branży BHP i nowoczesnego przemysłu, a także studenci i absolwenci naszej Uczelni. W swoich wystąpieniach przedstawili najnowsze rozwiązania technologiczne poprawiające bezpieczeństwo w miejscach pracy, zagrożenia, z jakimi można spotkać się w przemyśle oraz prawno-organizacyjne aspekty BHP. Istotnym problemem, który przewijał się w wielu prezentacjach była skuteczna komunikacja jako klucz do wdrożenia bezpiecznych praktyk. Wydarzenie podsumował kierownik studiów podyplomowych BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem mgr Jacek Pagieła.

Spotkanie praktyków i ekspertów podczas sympozjum było okazją do wymiany doświadczeń, która pozwoli doskonalić standardy bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy podkreślali, że dużą zaletą wydarzenia był nacisk na praktyczne informacje i atrakcyjna forma przekazywania wiedzy.

Oprócz sympozjum goście targów mogli również spotkać nas na naszym targowym stanowisku eksperckim.

Program Sympozjum

Skip to content