Konferencja Zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej

W dniu 15 listopada 2022 r. w Katowicach odbyła się II konferencja naukowa
z cyklu Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością. Konferencja zorganizowana przez pracowników Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach uzyskała patronat Ministra Edukacji
i Nauki.

Tematyka tegorocznej edycji Zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej koncentrowała się na zjawiskach wychowawczych wśród dzieci i młodzieży, obejmujących szerokie spektrum oddziaływań, poprzez życie rodzinne, szkolne i pozaszkolne oraz otaczające je ryzyka, zwłaszcza zaistniałe w czasie pandemii Covid-19.

Otwarcia konferencji w imieniu organizatorów dokonał dr Leszek Woszczek, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej WSZOP, podkreślając, że jest to kontynuacja piętnastu wcześniejszych konferencji podjętych przez profesora Jana Stanika w Uniwersytecie Śląskim, co świadczy o tym, że tematyka psychospołecznych zagrożeń przestępczością zapisała się trwale w środowisku naukowym.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki z wielu uczelni (z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, Akademii Górnośląskiej w Katowicach, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauki o Zdrowiu w Łodzi, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu) oraz praktycy (z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, kuratorzy, pedagodzy, pracownicy służy zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczyciele).

W wystąpieniu pracowników WSZOP zostały zaprezentowane wyniki badań naukowych nt. Pato(treści)streaming w świadomości nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie śląskim.

Problematyka objęta wygłoszonymi referatami, będzie opublikowana w monografii w wydawnictwie WSZOP. Recenzentem publikacji będzie prof. dr hab. Jan. M. Stanik.

Konferencja była ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych badawczych
i pozytywnie przyczyniła się do dalszego zacieśnienia współpracy między Kolegium Nauk Społecznych WSZOP a innymi ośrodkami akademickimi oraz środowiskiem społecznym.

W podsumowaniu konferencji dr Leszek Woszczek zwrócił uwagę na aktualność oraz praktyczną wagę problematyki poruszonej w referatach oraz dyskusji, a także na potrzebę dalszych badań nt. psychospołecznych i kryminologicznych zagrożeń przestępczością. Będzie temu patronować i wspierać dyskusje naukowe prof. dr hab. Jan. M. Stanik, którego nowa książka pt. “Psychologia asocjalności i przestępczości nieletnich” została zaprezentowana podczas konferencji. Książka jest do nabycia w Wydawnictwie WSZOP.

Konferencja odbyła się w Katowicach w hotelu Novotel. Była współfinansowana przez MEiN w ramach programu “Doskonała Nauka”.

Program konferencji

Minister Edukacji i Nauki

Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DKN/SN/513799/2021, w ramach projektu “Zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej.

Skip to content