Konferencja Platonizm w metafizyce / ontologii

W dniach 2-3 czerwca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się konferencja filozoficzna „Platonizm w metafizyce/ontologii” zorganizowana we współpracy z Akademią Platońską i Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym.

Konferencja miała na celu pokazanie historycznej i aktualnej wagi platonizmu w obrębie metafizyki i ontologii, jego różnego odczytania opierającego się schematycznym czy podręcznikowym ujęciom, jak również jego krytyki i polemiki. Uczestnicy dyskutowali o źródłach platonizmu, wpływie myśli platońskiej na innych filozofów czy roli platonizmu w matematyce i filozofii przyrody.  

Wśród prelegentów konferencji byli przedstawiciele najważniejszych uczelni z całej Polski m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Śląskiego, a także Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Inicjatorem i przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był Kierownik Katedry Nauk Społecznych dr Rafał Katamay. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, co pozwoliło części uczestnikom wygłosić prelekcje online.

Program konferencji

Skip to content