Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych

Grafika symbolizująca Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych

Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych Certyfikat potwierdza uzyskanie kompetencji menedżerskich niezbędnych w efektywnym zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Jego uzyskanie poprzedzone jest treningiem rozwijania umiejętności społecznych, takich jak m.in.: komunikowanie się w organizacji, rozwijanie postaw asertywnych oraz wywierania wpływu na ludzi, będących podstawą potencjału zawodowego. Uzyskanie Certyfikatu zwiększy możliwości absolwentów na rynku pracy oraz wpłynie pozytywnie na jakość życia osobistego. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują Certyfikat Kompetencji […]

Certyfikat PRINCE 2

Logo PRINCE2 Foundation

Certyfikat PRINCE 2 Certyfikat PRINCE2 Foundation jest potwierdzeniem znajomości tejże metodyki zarządzania projektami. Oznacza posiadanie umiejętności zarządzania projektem prowadzonym rozpoznawaną na całym świecie metodyką PRINCE oraz  pracy jako członek zespołu projektowego w projekcie prowadzonym metodyką PRINCE2. Posiadanie Certyfikatu jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Metodologia powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku stanowi rozpoznawany i powszechnie zalecany standard w Unii Europejskiej. Jest […]

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Logo Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można certyfikować te wiadomości, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram […]

Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Logo Zetom

Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Certyfikat pozwala na nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania audytów w obszarach objętych Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Certyfikat poprzedzony jest kursem obejmującym takie zagadnienia jak: omówienie zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy omówienie znaczących zagrożeń omówienie korzyści dla firmy z wdrażania Systemu Zarządzania BHP audytowanie według wytycznych normy PN-ISO 45001:2018 ćwiczenia praktyczne: […]

Skip to content