Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych

Grafika symbolizująca Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych

Certyfikat potwierdza uzyskanie kompetencji menedżerskich niezbędnych w efektywnym zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Jego uzyskanie poprzedzone jest treningiem rozwijania umiejętności społecznych, takich jak m.in.: komunikowanie się w organizacji, rozwijanie postaw asertywnych oraz wywierania wpływu na ludzi, będących podstawą potencjału zawodowego.

Uzyskanie Certyfikatu zwiększy możliwości absolwentów na rynku pracy oraz wpłynie pozytywnie na jakość życia osobistego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych wydany przez Akademickie Centrum Szkoleniowe WSZOP.

Skip to content