Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Logo Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych

ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można certyfikować te wiadomości, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji.

Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacji – program uczenia się prze całe życie. Laboratorium Komputerowe WSZOP uzyskało tytuł Laboratorium Edukacyjnego ECDL uzyskując uprawnienia przeprowadzenia szkolenia i egzaminu zewnętrznego celem uzyskania przez studentów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, rozpoznawalnego w 148 krajach potwierdzonego podczas zewnętrznego egzaminu.

 

Kierownikiem Laboratorium Edukacyjnego ECDL jest dr inż. Witold Kriesler
wkrieser@wszop.edu.pl

Skip to content