Wizyty studyjne

Wizyty studyjne dla kierunków technicznych mają na celu zapoznanie z różnymi technologiami i systemami produkcji skorelowanymi ze studiowaną specjalnością.  Zapoznanie się z organizacją oraz specyfiką procesów w zakładzie wzmacnia wiedzę praktyczną i czyni absolwenta atrakcyjnym na rynku pracy. Wartością dodatkową wizyt studyjnych jest rozwijający kompetencje społeczne komponent integracyjny, poznanie kultury organizacyjnej zakładu i ludzi tam zatrudnionych oraz wymiana doświadczeń pod kątem wyboru przyszłego zawodu. Nawiązanie kontaktów w rzeczywistym środowisku zawodowym, […]

Obrony studiów podyplomowych

W sobotę 8 lipca 2023 r. odbył się egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych zakresu Kadry i płace.

Przyznanie nagrody w ramach II edycji Primus Inter Pares

Opiekun Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP – dr Arkadiusz P. Szajna po konsultacji z Zarządem KNKiK, podjął decyzję o przyznaniu nagrody w ramach II edycji PRIMUS INTER PARES w roku akademickim 2022/2023 Alicji Malinowskiej.

Skip to content