Bezpieczna Metropolia Młodych 2

W środę 15 listopada 2023 r. odbyła się druga edycja wydarzenia Bezpieczna Metropolia Młodych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zgłębić tematy związane z bezpieczeństwem we współczesnym świecie.

Siedziba Uczelni przy ul. Ścigały 9 w Katowicach stała się miejscem fascynujących prelekcji i praktycznych warsztatów. Dr Arkadiusz P. Szajna poprowadził wykład na temat “Patotreści w Internecie – wybrane aspekty kryminologiczne i karnoprawne”. Uczestnicy mieli szansę zrozumieć konsekwencje publikowania patotreści, a także wspierania ich twórców.

Mgr Henryk Gaweł prowadził warsztaty dotyczące zasad postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczniowie dowiedzieli się jak reagować na różne sytuacje zagrożenia, obejmujące zarówno aspekty fizyczne, jak i cyfrowe.

Największe wrażenie na uczniach wywarły warsztaty “Techniki samoobrony” pod okiem mgr Tadeusza Wohna, które pozwoliły uczestnikom zapoznać się z podstawowymi technikami samoobrony. W praktyczny sposób zdobywali wiedzę na temat bezpiecznego zachowania podczas konfrontacji z napastnikiem.

Całość wydarzenia ukierunkowana była na poszerzanie świadomości dotyczącej zagrożeń codziennego życia, zarówno tych fizycznych, jak i obejmujących działania cyfrowe. Dzięki różnorodnemu programowi uczestnicy mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, co stanowiło kluczowy krok w kierunku zwiększenia świadomości i zabezpieczenia siebie oraz bliskich przed nowoczesnymi zagrożeniami.

gornoslasko-zaglebiowska metropolia

Projekt "Bezpieczna Metropolia Młodych" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

Skip to content