Klasa Akademicka WSZOP

W Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu została utworzona pierwsza inżynieryjna Klasa Akademicka WSZOP. Pilotażową Klasą Akademicką została klasa 4 mechatroniczna.

Uroczysta inauguracja odbyła się 26 października 2023 r. w ZST w Bytomiu, podczas której uczniowie otrzymali indeksy i wysłuchali wykładu mgr. Jacka Pagieły pt. Indywidualne cechy człowieka jako determinant w naukach technicznych.

Klasa Akademicka WSZOP to projekt skierowany do uczniów szkół partnerskich, który ma na celu zainspirowanie młodych ludzi do rozwijania umiejętności technicznych i podjęcia studiów na kierunkach inżynierskich. W ramach projektu uczniowie biorą udział w wykładach i zajęciach prowadzonych przez wykładowców WSZOP z zakresu m. in. automatyki i robotyki. Uczniowie po zakończeniu projektu otrzymają dyplomy ukończenia Klasy Akademickiej.

Skip to content