Okładka Organizacja i zarządzanie. Cz. I. Organizacje i ich struktury

Organizacja i zarządzanie. Cz. I. Organizacje i ich struktury

Autor: Józef Sadowski
ISBN: 978-83-61378-14-3
Rok wydania: 2011
Cena: 37 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów wszystkich kierunków i specjalności kształcenia w wyższych uczelniach humanistycznych i ekonomicznych.  Jego podstawowym zadaniem jest zorientowanie w zasadniczych zagadnieniach związanych z problematyką organizacji i zarządzania oraz pomoc w samodzielnym rozwijaniu zdobytej wiedzy ogólnej.  Pierwsza część Organizacje i ich struktury – przedstawia obszar zainteresowania i ogólną charakterystykę teorii organizacji i zarządzania oraz problemy związane z organizacjami społecznymi: powstanie organizacji, struktury organizacyjne i ich projektowanie, formalizowanie organizacji a także zasady wprowadzania zmian organizacyjnych.

Skip to content