IX Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
w aspekcie Przemysłu 4.0 i globalnej gospodarki

Termin: 18-19 kwietnia 2024 r.

Miejsce: Hotel Gołębiewski****
Al. Ks. Bp. Bursche 3, Wisła

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza na IX Konferencję Bezpieczeństwo Pracy – Środowisko – Zarządzanie. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, studentów i praktyków oraz inspiracja do nawiązywania współpracy. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych, prac dyplomowych oraz nowych technologii w energetyce i ochronie środowiska, a także innowacyjnych zastosowań rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo ekologiczne.

Panel nr 1
Innowacyjne technologie wspierające bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, w szczególności:

 • nowe technologie (sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, robotyka) w identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy
 • wpływ automatyzacji i robotyzacji na bezpieczeństwo pracy oraz zdrowie pracowników; zagrożenia
 • rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie środowiskiem
 • nowatorskie rozwiązania i materiały stosowane w indywidualnych i zbiorowych środkach ochrony
 • ergonomia pracy w nowych technologiach produkcyjnych i modelach biznesowych; planowanie przestrzeni i miejsc pracy w środowisku Przemysłu 4.0
 • zmniejszenie obciążenia wynikającego z pracy fizycznej za pomocą egzoszkieletów, urządzeń pozycjonujących, robotów lub automatyzacji monotonnych czynności


Panel nr 2

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz środowiskiem w dobie intensywnego postępu cywilizacyjnego, w szczególności:

 • zmiana paradygmatów zarządzania i ich ograniczenia w bezpieczeństwie pracy; modele biznesowe i infrastruktura sieciowa wspierająca zarządzanie
 • zarządzanie danymi, sztuczną inteligencją, Internetem Rzeczy i robotyką w obszarze bezpiecznego środowiska pracy
 • metody kontroli oparte o nowe technologie zapewniające bezpieczeństwo pracowników; cyfrowa kontrola koordynacji produkcji, zarządzanie cyklem życia produktu, automatyzacja maszyn, systemy zarządzania produkcją
 • ocena ryzyka zawodowego w odniesieniu do cyfrowych zmian w obszarze produkcji
 • wizualizacja jako czynnik obniżenia wymaganego wysiłku pamięci krótkotrwałej
 • redukcja błędów popełnianych na hali produkcyjnej poprzez obserwację procesu w czasie rzeczywistym; dostosowanie umiejętności do nowych zadań i wyzwań
 • określenie nowego standardu kompetencji oczekiwanych przez Przemysł 4.0 od absolwentów uczelni – inżynierów BHP
 • kultura bezpieczeństwa i rola liderów w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i środowiskiem


Panel nr 3

Bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo ekologiczne w dobie transformacji energetycznej, w szczególności:

 • innowacyjne technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce
 • odzysk energii w zakresie całego procesu przemysłowego i produktu
 • wpływ transformacji energetycznej na środowisko naturalne, regulacje prawne
 • wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska; ekstremalne warunki atmosferyczne, zagrożenie zdrowia i ryzyko wypadków wywołanych zmianami klimatycznymi
 • analiza nowych technologii i trendów w energetyce w aspekcie zagrożeń środowiska
 • zagrożenia związane z nowymi technologiami energetycznymi; energia odnawialna, energia jądrowa
 • wyzwania związane z przemysłem wydobywczym oraz przyszłością paliw kopalnych (eksploatacja gazu ziemnego, węgla, ropy naftowej) oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pracy
 • kształtowanie postaw proekologicznych; cykl życia produktu, redukcja odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym
 • bezpieczeństwo ekologiczne a bezpieczeństwo pracy

prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki (WSZOP)
prof. dr hab. Kazimierz Lebecki (WSZOP)
prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan (WSZOP)
prof. dr hab. inż. Marek Trombski (WSZOP)
dr hab. Andrzej Misiołek (WSZOP)
dr hab. inż. Jan Szymszal (WSZOP)
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek (GIG)
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. inż. Romuald Szopa (AWF w Katowicach)
prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska (CIOP PiB)
dr hab. inż. Marek Roszak (Politechnika Śląska)

Przewodniczący: dr inż. Witold Krieser
Sekretarz: dr inż. Maciej Puchała

Członkowie:
mgr Jacek Pagieła
mgr Barbara Kolmaga
mgr Krystyna Sobecka
mgr Agnieszka Morgała

Dzień pierwszy, czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
9.30-11.15 – rejestracja uczestników
11.15-11.30 – otwarcie konferencji, powitanie gości
11.30-13.30 – sesja plenarna, dyskusja
13.30-14.30 – obiad
14.30-16.00 – sesja plenarna, dyskusja
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-18.30 – sesja plenarna, dyskusja
19.30-24.00 – uroczysta kolacja

Dzień drugi, piątek, 19 kwietnia 2024 r.
8.00-9.30 – śniadanie
9.30-12.30 – sesja plenarna, dyskusja
12.30-13.00 – podsumowanie konferencji
13.00 – obiad

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”

Patronaty

Patronaty medialne

Współpraca

Rejestracja

Rejestracja na Konferencję została zakończona.

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice

@: promocja@wszop.edu.pl
tel: 32 355 97 70 

Skip to content