Formularz zgłoszeniowy

IX Konferencja Naukowa
Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie Przemysłu 4.0 i globalnej gospodarki


Dotyczy osób z wystąpieniem/publikacja do druku. Prosimy pominąć jeśli nie dotyczy.
Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Wydawnictwie WSZOP. Materiały do druku prosimy przesyłać na adres: wisla@wszop.edu.pl do 15 kwietnia 2024 r. Publikacja artykułów niezakwalifikowanych do druku, spełniających kryterium określone w obszarach konferencji, będzie możliwa w formie cyfrowej w ramach serii Zeszyty Konferencyjne WSZOP.
Warunki publikacji
Skip to content