Inauguracja
II edycji seminarium
dla studentów psycho-
kryminalistyki

seminarium dla studentów psychokryminalistyki

W piątek 1 października 2021 r. odbyła się inauguracja II edycji seminarium dla studentów psychokryminalistyki Kryminalistyka i kryminologia. Węzłowe problemy procesu karnego, psychologii, pedagogiki i filozofii w zwalczaniu i profilaktyce przestępczości.

Studenci mieli okazję poznać zaproszonych specjalistów i wysłuchać ich przemówień wprowadzających w tematykę nadchodzących wykładów cyklu. Szeroki zakres poruszonych kwestii obejmował m.in.: istotę interdyscyplinarnej natury kryminalistyki i procesu karnego, sytuację medycyny sądowej w Polsce, problematykę działań służb w miejscu pożaru i ideę człowieczeństwa jako rozumności i chęci badania. 

Seminarium będzie odbywać od października do grudnia 2021 r. w formie hybrydowej (w siedzibie WSZOP i na platformie Teams). 

Skip to content