Kryminalistyka i kryminologia. Węzłowe problemy procesu karnego, psychologii, pedagogiki i filozofii w zwalczaniu i profilaktyce przestępczości

Termin: październik – grudzień 2021 r.
Forma zajęć: hybrydowa (Aula WSZOP ul. Bankowa 8; online poprzez platformę TEAMS)
Rusza kolejna edycja seminarium dla studentów psychokryminalistyki. Wykłady w ramach seminarium poruszają wiele problemów społecznych, jak przemoc, przestępczość, czynniki demoralizacji nieletnich, problemy niedostosowania młodzieży widzianych oczami naukowców i ekspertów z dziedziny prawa, kryminalistyki, psychologii sądowej, psychiatrii, pedagogiki i filozofii.
 
Omawiane również będą koncepcje osobowości i dylematy związane z zaburzeniami zachowania i agresją oraz zachowaniami asocjalnymi. Eksperci przedstawią zagadnienia dotyczące śladów kryminalistycznych, taktyki przesłuchania świadka i podejrzanego, problemów psychopatologii, a zwłaszcza zaburzeń psychotycznych i niepsychotycznych, przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej oraz agresji w domu, środowisku szkolnym oraz w pracy. Dyskutowane będą kwestie związane z dewiacjami seksualnymi, zagadnienia dotyczące patologii społecznych (narkomania, alkoholizm), samobójstw, ubóstwa, skutków zdalnego nauczania.
 
Realizowane w ramach projektu “Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka”.
 
Cykl wykładów realizowany w październiku, listopadzie i grudniu tego roku będzie obejmował osiem zagadnień:
1. Koncepcja ułomnej regulacji osobowości prof. dr hab. Jan Stanik
2. Filozofia praktyczna w dobie przemian współczesnościprof. dr hab. Leszek Sosnowski
3. Profilaktyczno-resocjalizacyjna działalność służb w systemie zapobiegania przestępczości w Polsce i na świecie. Koncepcje penitencjarne i resocjalizacyjne w postępowaniu z nieletnimi i dorosłymiprof. dr hab. Adam Stankowski
4. Psychologia zeznań i wyjaśnień. Typologia świadków. Motywy przyznawania się podejrzanych (analiza przypadków)dr Leszek Woszczek
5. Opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne w sprawach karnych i cywilnych oraz zdrowia psychicznegodr n. med. Jerzy Pobocha
6. Problematyka przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej oraz agresji w sprawach opiekuńczych i rozwodowychdr Adam Klasik
7. Psychofizjologiczne badania poligraficzne (zajęcia warsztatowe)dr Arkadiusz P. Szajna
8. Podoskopia jako specyficzna dziedzina dermatoskopiimgr Mirosław Będkowski
* Do udziału w formie online zapraszamy w pierwszej kolejności nauczycieli i uczniów Szkół Partnerskich WSZOP.
 
Wykłady będą udostępniane przez Platformę TEAMS; decyduje kolejność zapisu z uwagi na przepustowość Platformy (do 360 osób).
Skip to content