Czasopisma dostępne online

Czasopisma dostępne online Zachęcamy do korzystania z polskich i zagranicznych czasopism dostępnych online. Aby uzyskać dostęp do czasopism na platformie Ibuk Libra, należy zgłosić się do biblioteki, gdzie otrzymają Państwo kod dostępu do platformy. Energetyka Advances in Manufacturing Science and TechnologyArchive of Mechanical EngineeringArchives of Electrical EngineeringArchives of ThermodynamicsEnergia ElektrycznaPrzegląd ElektrotechnicznyInżynieria i Ochrona ŚrodowiskaInżynieria MaszynInżynieria MateriałowaJournal of Applied Mathematics and Computational MechanicsMaszyny Elektryczne. Zeszyty […]

Bezpieczeństwo wewnętrzne – perspektywy zawodowe

Służby mundurowe Administracja publiczna Służby sepcjalne Sektor prywatny Bezpieczeństwo Wewnętrzne Perspektywy zawodowe Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są skierowane przede wszystkim do tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach lub organach administracji publicznej. Są to studia interdyscyplinarne o profilu praktycznym, dzięki czemu absolwenci kierunku nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również szeroki wachlarz umiejętności praktycznych. Zależnie od wybranej ścieżki kształcenia (specjalności) będziesz miał różne możliwości rozwoju […]

Zajęcia dla szkół

Zapraszamy na Konferencję “Fundusze w Pigułce” poświęconą omówieniu ścieżki SMART oraz RPO województwa śląskiego, dzięki której MSP mogą pozyskać środki finansowe na rozwój.

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne dla kierunków technicznych mają na celu zapoznanie z różnymi technologiami i systemami produkcji skorelowanymi ze studiowaną specjalnością.  Zapoznanie się z organizacją oraz specyfiką procesów w zakładzie wzmacnia wiedzę praktyczną i czyni absolwenta atrakcyjnym na rynku pracy. Wartością dodatkową wizyt studyjnych jest rozwijający kompetencje społeczne komponent integracyjny, poznanie kultury organizacyjnej zakładu i ludzi tam zatrudnionych oraz wymiana doświadczeń pod kątem wyboru przyszłego zawodu. Nawiązanie kontaktów w rzeczywistym środowisku zawodowym, […]

klauzula rodo konferencja

W ostatni weekend studenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji pojechali na wizytę studyjną do Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Skip to content