Bonusy na studia

Mężczyzna z tabliczką z bonusami

Przyjdź do Działu Rekrutacji i skorzystaj z naszych ofert specjalnych

Obrony studentów ZiP

Obrony ZiP

Lipiec to gorący miesiąc w naszej Uczelni nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne. Do egzaminów dyplomowych przystępują kolejni absolwenci studiów Europejski Menedżer BHP. Absolwenci tego kierunku mają już doświadczenie zawodowe na rynku pracy. Dyplomy, które otrzymają, pomogą im w dalszej karierze, także za granicą – w organizacjach zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem pracy. Dyplomanci uzyskali dodatkowo podczas studiów ważne uprawnienia zawodowe – certyfikat „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania […]

Funkcjonowanie pracy WSZOP w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo,  pragniemy poinformować, że w miesiącu sierpniu nastąpi zmiana w funkcjonowaniu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Kasa WSZOP – nieczynne do 31.08.2022 r. Biuro Studiów Podyplomowych – nieczynne od 1.08.2022 r. do 22.08.2022 r. Biblioteka WSZOP – nieczynne od 6.08.2022 r. do 20.08.2022 r. Dziekanat Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa, Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania, Kolegium Filologii – nieczynne od 1.08.2022 r. do 31.08.2022 r. […]

Obrony prac dyplomowych

Przełom czerwca i lipca to czas egzaminów dyplomowych. W tym roku do egzaminów przystąpiło 373 dyplomantów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci pierwszego stopnia zaprezentowali projekty dyplomowe i przystąpili do egzaminu teoretycznego ze znajomości zagadnień związanych ze zrealizowanym  kierunkiem i specjalnością. Z kolei magistranci przedstawiali wyniki swojej pracy dyplomowej oraz zdawali egzamin teoretyczny ze zdobytej wiedzy. Po raz pierwszy w naszej uczelni obrony odbywały się w języku angielskim dla studentów specjalności International […]

Biuro Rekrutacji zaprasza w soboty

Od soboty 9 lipca 2022 r. do końca września, Biuro Rekrutacji WSZOP będzie czynne od poniedziałku do  soboty w godzinach 8:00-16:00. Zapraszamy kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe.  Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej. 

Odeszła
prof. dr hab. Anna Węgrzyniakowa

6 lipca zmarła Profesor Anna Węgrzyniakowa, literaturoznawczyni przez wiele lat związana z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.  Urodziła się w Bytomiu. Jej kariera naukowa miała swój początek na Uniwersytecie Śląskim, gdzie ukończyła studia i na 30 lat związała się z Zakładem Teorii Literatury.  W 1984 roku obroniła doktorat. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskała w 2009 roku. 
W 2002 roku współtworzyła Wydział Humanistyczno-Społeczny w Akademii […]

Obrony studiów podyplomowych

W sobotę 2 lipca 2022 r. odbył się egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Kadry i płace.  Przeprowadziła go komisja w składzie dr Anna Sikorska, dr Helena Wicher i Ilona Małyszek. Egzamin miał formę ustną i obejmował pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i systemów podatkowych.  Wszyscy słuchacze wykazali się wysokim poziomem wiedzy i uzyskali wynik pozytywny.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Egzaminy SEP zdane

27 czerwca 2022 r. studenci trzeciego roku Energetyki przystąpili do egzaminów kwalifikacyjnych do uprawnień elektrycznych z zakresu eksploatacji i dozoru. Egzamin przeprowadziła komisja kwalifikacyjna działającą przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (OZW SEP). Głównym organizatorem był nasz wykładowca dr inż. Przemysław Kędzierski, członek zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego. Do egzaminu podeszło siedmiu studentów. Wszystkim udało się zdobyć wynik pozytywny i uzyskać uprawnienia elektryczne […]