Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych

Grafika symbolizująca Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych

Certyfikat Kompetencji Interpersonalnych Certyfikat potwierdza uzyskanie kompetencji menedżerskich niezbędnych w efektywnym zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Jego uzyskanie poprzedzone jest treningiem rozwijania umiejętności społecznych, takich jak m.in.: komunikowanie się w organizacji, rozwijanie postaw asertywnych oraz wywierania wpływu na ludzi, będących podstawą potencjału zawodowego. Uzyskanie Certyfikatu zwiększy możliwości absolwentów na rynku pracy oraz wpłynie pozytywnie na jakość życia osobistego. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują Certyfikat Kompetencji […]

Twoje uwagi

Formularz na Twoje uwagi Jest jakiś problem na uczelni?Coś przeszkadza Ci w studiowaniu?Napisz nam o tym.

Studia magisterskie – II stopnia

Studia magisterskie – II stopnia Przejdź do: Studia licencjackie i inżynierskie – I stopnia Specjalności na kierunkach Wszystkie kierunki Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji Przemysłowe instalacje odnawialnych źródeł energii Przemysłowe instalacje odnawialnych źródeł energii Studia magisterskie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Branding i komunikacja marki Branding i komunikacja marki Studia magisterskie Kierunek: Zarządzanie AI w marketingu AI w marketingu Studia magisterskie Kierunek: Zarządzanie […]

Studia licencjackie i inżynierskie – I stopnia

Studia licencjackie i inżynierskie – I stopnia Przejdź do: Studia magisterskie – II stopnia Specjalności na kierunkach Wszystkie kierunki Bezpieczeństwo wewnętrzne Energetyka Filologia angielska Logistyka Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji Bezpieczeństwo i porządek publiczny Bezpieczeństwo i porządek publiczny Studia licencjackie Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne Kryminologia i kryminalistyka Kryminologia i kryminalistyka Studia licencjackie Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne Psychokrymina­listyka Psychokrymina­listyka Studia licencjackie Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo i higiena pracy […]

Laboratoria WSZOP

Laboratoria WSZOP Wszystkie Bezpieczeństwo wewnętrzne › Energetyka › Filologia angielska › Zarządzanie i inżyniera produkcji › Laboratorium Kryminalistyki Laboratorium Kryminalistyki 4 pracownie Laboratorium Zagrożeń Chemicznych Laboratorium Zagrożeń Chemicznych Pracownia Toksykologii, Ekologii, Instrumentalna Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Laboratorium Zarządzania i inżynierii produkcji Laboratorium Zagrożeń Fizycznych i Mechanicznych Laboratorium Zagrożeń Fizycznych i Mechanicznych Laboratorium Zarządzania i inżynierii produkcji Laboratorium Laserowe Laboratorium Laserowe Laboratorium Zarządzania […]

Bezpieczeństwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie

Bezpieczeń­stwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie VIII KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY – ŚRODOWISKO – ZARZĄDZANIE– zadanie finansowane w ramach umowy 580/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w konferencji naukowej Data Konferencji: 08 – 09 października 2019 r.  Miejsce Konferencji: CKiR Orle Gniazdo Szczyrkul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk (https://www.orle-gniazdo.pl) Konferencja rozpoczyna się 08.10.2019 r. o godz. 10:00, […]

Kadra WSZOP

Kadra WSZOP Wszyscy Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji dr Arkadiusz Szajna doktor nauk prawnych, wykładowca WSZOP, certyfikowany specjalista z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych) dr Edyta Łaskawiec doktor nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii środowiska, autorka licznych publikacji z listy JCR i MNiSW dr Jacek Skorus politolog, dziennikarz, wieloletni pracownik TVP. Reportażysta, szef agencji producenckiej, kierownik redakcji Panoramy w TVP2 dr […]

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne Tryb stacjonarny Tryb niestacjonarny Nauka na uczelni bez matury? To możliwe! Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Skierowane jest do absolwentów szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych. Aby podjąć naukę na jednym z kierunków kształcenia specjalistycznego nie trzeba mieć zdanej matury. Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają […]

Skip to content