Bezpieczeń­stwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie

Logo Ministerstwa Nauki

VIII KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY – ŚRODOWISKO – ZARZĄDZANIE
– zadanie finansowane w ramach umowy 580/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Zdjęcie ilustrujące konferencję

Data Konferencji: 08 – 09 października 2019 r.  
Miejsce Konferencji: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk
ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk (https://www.orle-gniazdo.pl)

Konferencja rozpoczyna się 08.10.2019 r. o godz. 10:00, a kończy się w 09.10.2019 r. po obiedzie. Parking monitorowany, bezpłatny dla uczestników konferencji.

Tematyka Konferencji:

I. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy.

  1. czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne).
  2. choroby zawodowe i zagrożenia XXI wieku.
  3. oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko.
  4. zapobieganie zagrożeniom:
  • programy prewencyjne (szkolenia, redukcja ryzyka, systemy zarządzania bhp, badania lekarskie, profilaktyczne programy zdrowotne).
  • środki ochrony indywidualnej.

II. Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i środowisku naturalnym.

III. Specyfika doskonalenia bezpieczeństwa pracy w różnych gałęziach gospodarki, w tym o zwiększonym ryzyku zawodowym.

IV. Metody kreowania i zarządzania kulturą bezpieczeństwa w organizacji.

Informacje organizacyjne:
Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jako rozdział w monografii (zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, prace liczące 20 tys. znaków (ok. 12 stron) – 5 pkt/rozdział lub jako artykuł w Zeszytach Naukowych WSZOP (7 punktów).

Skip to content