Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP

zebranie azs wszop

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie głównej WSZOP przy ul. Bankowej 8, odbyło się  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP.

Porządek obrad kształtował się następująco:

 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KU AZS WSZOP
 • Uchwalenie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Głosowanie na Prezesa Zarządu KU AZS WSZOP
 • Głosowanie na delegata na walne zebranie organizacji środowiskowej AZS
 • Dyskusja w temacie założeń i kierunku działań klubu
 • Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków klubu

Podczas spotkania, opiekun KU AZS WSZOP mgr Tadeusz Wohn podsumował dotychczasową działalność klubu. Głos zabrała Małgorzata Sikorska – Kanclerz WSZOP, która podziękowała za zaangażowanie uczestników. Na zebraniu obecne były również Prorektor Anna Sikorska oraz Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych dr inż. Aneta Siwczyk. 

Członkowie klubu jednogłośnie przyznali absolutorium dla zarządu, który zakończył dwuletni okres urzędowania. W tajnych wyborach wybrano prezesa i członków zarządu na nową kadencję oraz delegata na walne zebranie organizacji środowiskowej AZS.

Skład nowego Zarządu KU AZS WSZOP:

Prezes

 • Martyna Szymczak

Członkowie Zarządu

 • Barbara Kolmaga
 • Alicja Lejman
 • Patryk Stuglik
 • Kinga Duda
 • Natalia Mleczek

W Klubie Uczelnianym AZS WSZOP studenci prężnie uczestniczą w sekcjach: siatkówki, tenisa stołowego, fitness, pływania oraz samoobrony.

Skip to content