Okładka Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy. Ćwiczenia laboratoryjne

Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy. Ćwiczenia laboratoryjne

Autor: Kazimierz Lebecki, Iwona Romanowska-Słomka
ISBN: 978-83-61378-02-0
Rok wydania: 2009
Cena: 20 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas  pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Jednym z najważniejszych działań jest identyfikacja i charakterystyka zagrożeń występujących w środowisku pracy. W podręczniku zostały przedstawione  podstawowe informacje  dotyczące zagrożeń fizycznych w środowisku pracy oraz metody ich pomiaru. Opisane  zagrożenia fizyczne to: drgania mechaniczne (wibracje), hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz — 300 GHz, promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne, mikroklimaty zimny i gorący, oraz pyły emitowane na stanowiskach pracy.

Skip to content