Wyniki Konkursu OZE czy ATOM

konkurs oze czy atom

Znamy zwycięzców Konkursu Światło na przyszłość – OZE czy ATOM!

Uczniowie ze szkół z całej Polski zgłosili do Konkursu 37 prac. Zadaniem uczestników było przygotowanie infografiki na temat OZE czy ATOM, w której mieli opowiedzieć się, jaką ich zdaniem drogą powinna pójść Polska, aby zminimalizować spalanie węgla i przeciwdziałać zmianom klimatu. 

Prace oceniało Jury Konkursu w składzie:

 • mgr Krystyna Sobecka – przewodnicząca Jury
 • dr inż. Witold Krieser – dyrektor ds. studenckich, Kolegium Nauk Technicznych WSZOP
 • dr inż. Dawid Tąta – nauczyciel akademicki WSZOP


Prace zostały ocenione zgodnie z § 5 pkt 3 Regulaminu według kryteriów:

 • poziom zgłębienia tematu
 • dobór argumentacji do przedstawianego stanowiska
 • utylitaryzm projektu
 • kreatywność
 • estetyka pracy i przejrzystość
 • przestrzeganie prawa autorskich.

Jury postanowiło:

 • nie przyznać pierwszej nagrody, gdyż żadna z nadesłanych prac nie wyczerpała wszystkich kryteriów określonych w Regulaminie warunkujących zdobycie pierwszego miejsca
 • przyznać dwie nagrody ex aequo – za zajęcia II miejsca dla:
  1. Nadziei Najbor – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie
  2. Toli Glajcar – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie
 • przyznać nagrodę za zajęcie III miejsca Kindze Jasyk – uczennicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie
 • przyznać wyróżnienia dla:
  1. Dawida Półtoraka – ucznia Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Marszewie
  2. Mai Sanockiej – uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
  3. Pauliny Szydy – uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
  4. Pauliny Greń – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Miejsce drugie ex aequo

Nadzieja Najbor
Tola Glajcar

Miejsce trzecie

Kinga Jasyk

Wyróżnienia

Dawid Półtorak
oze czy atom
Paulina Szyda
oze czy atom
Paulina Greń
Maja Sanocka
Skip to content