Wykład online dla studentów energetyki

Zapraszamy studentów kierunku: Energetyka na wykład online “Aspekty wykorzystania OZE w systemach elektroenergetycznych“, który odbędzie się 28 maja 2022 r. o godz. 16.00.  

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia: prognozowanie produkcji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych, przykłady awarii modułów fotowoltaicznych, wpływ fotowoltaiki na sieć elektroenergetyczną, wpływ czynników meteorologicznych na pracę elektrowni fotowoltaicznej.

Wykład wygłosi dr inż. Olena Rubanenko – doktor nauk technicznych, nauczyciel akademicki w Winnickim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, ekspert i mentor w dziedzinie energetyki odnawialnej. Zajmuje się problematyką poprawy efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii w bilansie systemów energetycznych. Jest laureatką Nagrody Prezydenta Ukrainy dla Młodych Naukowców z 2011 roku i zwyciężczynią konkursu „Kobiety Ukraińskiej Energetyki 2021”.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy MS Teams.

To kolejne wydarzenie z cyklu zajęć prowadzonych w ramach projektu „Łączymy siły w poszukiwaniu efektywnych sposobów pozyskiwania energii: aspekty naukowe i edukacyjne”.
Projekt realizowany jest w ramach działań poststypendialnych Programu im. Lane’a Kirklanda administrowanego przez Fundację Liderzy Przemian i finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Skip to content