Wizyta naszych przedstawicieli w Charkowie na Ukrainie

WSZOP od wielu lat współpracuje z zagranicznymi uczelniami m.in.
w ramach programu Erasmus +. Dzięki temu nawiązano liczne kontakty o charakterze naukowo-dydaktycznym, które zaowocowały realizacją szeregu interesujących przedsięwzięć naukowych. 

W dniach 8-14.09.2021 r. dr Arkadiusz P. Szajna wygłosił szereg wykładów dla studentów z Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Charków, Ukraina). Ponadto wizyta umożliwiła zapoznanie się z organizacją szkolnictwa wyższego na Ukrainie, funkcjonowaniem uczelni niepublicznej oraz poznaniem ciekawej kultury sąsiedniego kraju.

Podróże kształcą, dlatego zachęcamy pracowników Uczelni do czynnego uczestnictwa w ramach programu Erasmus +.

Skip to content