VI Konferencja Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie

W dniach 21-22 maja 2015 r. w Szczyrku odbyła się VI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie. Konferencja zorganizowana przez Wydział Nauk Technicznych WSZOP odbyła się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy oraz metodami ich pomiaru, oddziaływaniem procesów produkcyjnych na środowisko, doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w procesach zarządzania.

Wyniki swoich badań oraz prac zaprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Łodzi oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, a także przedstawiciele przemysłu, w tym  Cegelec Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź O/Huta Miedzi „Legnica”, KW S.A. Oddział „Boberek – Centrum” oraz SCANX Sp. z o.o.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się specjalistyczne pokazy zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, które obejmowały prezentację podstawowego wyposażenia strażaka oraz specjalistycznego wyposażenia strażaka w przypadku podejmowania działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz pokaz Biura Doradczo – Usługowego BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Konferencji towarzyszyły prezentacje firm zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. Stanowiska wystawowe zaprezentowały firmy:   

  • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. z o.o. – hełmy strażackie i inne hełmy ochronne, buty strażackie, rękawice strażackie
  • ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o. – znaki przeciwpożarowe, bezpieczeństwa, ewakuacyjne i bhp oraz specjalistyczne instrukcje
  • Robod S.A. – środki ochrony osobistej, odzież ochronna, rękawice ochronne
  • OXyLine Sp. z o.o – środki ochrony osobistej obejmujące indywidualne zestawy ochronne oraz półmaski przeciwpyłowe.

W konferencji uczestniczyli również członkowie Koła Naukowego Wydziału Nauk Technicznych WSZOP Safety-Tech, którego opiekunem jest dr inż. Damian Hadryś. Studenci przygotowali stanowisko wystawiennicze i zaprezentowali wyniki badań własnych związanych z tematyką konferencji. 

Patronem medialnym konferencji była TVS oraz czasopisma „ATEST”, „Promotor BHP” i „Strażak”.

Skip to content