V Konferencja Praca – Środowisko – Bezpieczeństwo

Już po raz piąty w siedzibie WSZOP rozmawiano o zagrożeniach czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i w środowisku naturalnym. Konferencję naukową Praca – Środowisko – Bezpieczeństwo nasza uczelnia zorganizowała wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Przedstawiciele siedmiu ośrodków naukowych z całej Polski zaprezentowali swój dorobek naukowy.

Prorektor ds. nauki WSZOP i członek komitetu naukowego prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Mniszek podkreślał, że konferencja poświęcona jest zagrożeniom w pracy i środowisku oraz stwarzaniu bezpiecznych warunków w pracy i w środowisku. Podkreślał, że w obu przypadkach zagrożenia są podobne, tylko w pracy są bardziej intensywne. Równocześnie zdaniem prof. Mniszka bezpieczeństwo pracy jest na coraz wyższym poziomie, a firmy konkurują między sobą także w tej dziedzinie.

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych WSZOP dr inż. Danuta Zwolińska witając gości podkreślała, że to pierwsza organizowana z GIG konferencja i ma nadzieję, że nie ostatnia. Piąta konferencja zorganizowana na piątkę to wisienka na torcie wieńczącym zakończony w marcu jubileusz 10-lecia WSZOP – mówiła dr inż. Zwolińska.

Tematyka Konferencji:

  • Czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, zagrożenia, prewencja.
  • Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym.
  • Doskonalenie stanu BHP.
  • Czyste technologie, recykling materiałów.
  • Oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko.

Komitet Naukowy:
Prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Mniszek, WSZOP
Prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz, GIG
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz, GiG
Prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, WSZOP
Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski, WSZOP

Komitet Organizacyjny:
dr inż. Iwona Stachurek, WSZOP
mgr inż. Aneta Siwczyk, WSZOP

Skip to content