Okładka The Knife Sharpener or on Interaction of Literature, Music and Arts Ostrzyciel noży czyli o wzajemnych związkach sztuk pięknych

The Knife Sharpener or on Interaction of Literature, Music and Arts Ostrzyciel noży czyli o wzajemnych związkach sztuk pięknych

Autor: Jerzy Kossek
ISBN: 978-83-61378-35-8
Rok wydania: 2013

Spis treści

Zadaniem książki jest uwrażliwienie jej odbiorców na trwająca od lat dyskusję dotycząca interakcji i korelacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi działami sztuki i występowanie tego zjawiska w naszym życiu, i przedstawienie artystów, którzy podejmują trud kontynuowania wytyczonych ścieżek przez gigantów kreujących swoje dzieła na niwie więcej niż jednej dyscyplinie sztuki. Jest więc jej zadaniem udowodnienie, że takie związki zachodzą i zwrócenie uwagi ludzi, szczególnie młodych, na odbiór i zrozumienie takich zjawisk i aktywne w nich uczestnictwo.
Do książki dołączona jest płyta CD z muzycznymi aranżacjami utworów omawianych w publikacji w wykonaniu samego autora i zaproszonych do udziału w projekcie gości.

Skip to content