Okładka Teoretyczne aspekty przygotowań obronnych policji

Teoretyczne aspekty przygotowań obronnych policji

Autor: Robert Socha
ISBN: 978-83-61378-18-1
Rok wydania: 2011
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

W rozdziale 1 monografii przedstawiono strukturę systemu obronnego państwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na istotę i zakres przygotowań obronnych w podsystemie niemilitarnym. Rozdział 2 zawiera opis doświadczeń polskich formacji policyjnych w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Policję Państwową zarówno w okresie pokoju, jak i w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań realizowanych przez Milicję Obywatelską. W rozdziale 3 przedstawione zostały obowiązujące rozwiązania organizacyjne w zakresie przygotowań obronnych funkcjonujące w Policji oraz dokonano charakterystyki przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem aktów wydanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji. Rozdział 4 stanowiący kwintesencję dociekań naukowych przedstawia kierunki zmian w zakresie przygotowań Policji do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Skip to content