Styczeń w KNKiK

Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii zorganizowało w styczniu 3 wydarzenia.

Nowy rok rozpoczął się spotkaniem z członkami koła, które poprowadził opiekun koła – dr Arkadiusz P. Szajna oraz ppłk w st. spocz. mgr Dorota Wyląg. Spotkanie było poświęcone dyskusji na temat filmów o tematyce penitencjarnej. Uczestnicy mieli możliwość wymiany swoich spostrzeżeń dotyczących m.in. różnic pomiędzy rzeczywistością a tym, co jest przedstawiane w filmach bądź serialach.

17.01 spotkanie poprowadziła mgr Justyna Jastrzębska z Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, UKSW w Warszawie. Tematem przewodnim było “Psychologia a prawo. Jaki zakres wiedzy może wnieść biegły psycholog i czy jest ona użyteczna dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości?”.

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem MS Teams i cieszyło się zainteresowaniem ze strony studentów. Prelegentka wyjaśniła słuchaczom, czy nauka, jaką jest psychologia, może współpracować z prawem, a przede wszystkim podzieliła się swoim cennym doświadczeniem.

W dniu 18.01 we współpracy z Biblioteką WSZOP oraz Samorządem Studenckim WSZOP udało się zorganizować spotkanie autorskie z Wojciechem Brzoską – poetą oraz wieloletnim pracownikiem Służby Więziennej. Poeta opowiedział naszym studentom o tym, jak rozpoczęła się jego droga zawodowa w więziennictwie, jak wyglądały jego pierwsze kroki w pisaniu oraz o tym, jak motywował osadzonych do tworzenia poezji. Przede wszystkim wyjaśnił słuchaczom, jaką rolę w procesie resocjalizacji pełni aktywizacja osadzonych oraz kultura.

Szczególną rolę odegrały również dwie reprezentantki koła – Zastępczyni Przewodniczącej Alicja Malinowska oraz Doradczyni z zakresu penitencjarystyki Anna Dyrszlag, które miały przyjemność współprowadzić wydarzenie.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zadziwiło naszego gościa, ponieważ nawiązywało zarówno do jego twórczości poetyckiej, jak i rozwoju poezji wśród osadzonych.

 

Skip to content