Spotkanie Rady Konsultacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

W piątek 19 maja 2023 r. na Sali Senatu w budynku przy ulicy Bankowej 8 odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Spotkanie poprowadziła Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych mgr inż. Aneta Siwczyk. W spotkaniu wzięła udział Pani Kanclerz Małgorzata Sikorska, ppłk w st. spocz. mgr Dorota Wyląg oraz zaproszeni przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego, współpracujący z Kolegium Nauk Społecznych w obszarze Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

  • insp. Dariusz Kopeć – Komendant Miejski Policji w Zabrzu
  • mjr Ryszard Rusnarczyk – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach
  • Ryszard Polcyn, Jerzy Wiśniewski – Straż Miejska w Tychach
  • Robert Sokołów – Agencja Detektywistyczna Sokołów Team w Sosnowcu

Podczas spotkania Rada Konsultacyjna poruszyła temat zakresu współpracy, w tym organizacji praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych dla studentów naszej Uczelni.  Tematami spotkania były również: organizacja konferencji, seminariów, wykładów, hospitacja zajęć praktycznych oraz kwestia opiniowania programów studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Skip to content