Seminarium “Platonizm w metafizyce / ontologii”

Zapraszamy na cykl seminarium „Platonizm w metafizyce/ontologii” prowadzony przez dr Rafała Katamaya oraz dr Janusza Kucharczyka.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy rozważać będą jedną z najważniejszych interpretacji ontologii wartości z charakterystycznym rysem platońskim, które przedstawili Max Scheler, Nicolai Hartmann i Roman Ingarden.

Gościem specjalnym będzie dr Alicja Pietras, autorka książki „W stronę ontologii Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Harmonogram seminarium

  • 22.03.2022, 18:00-19:00

Platonizm w matematyce
Jak istnieją liczby? (K. Gödel, P. Maddy)

  • 12.04.2022, 18:00-19:00

Platonizm w fizyce
Czym ostatecznie jest materia? (współczesne pojęcie materii i tajemnica Platońskiej chory)

  • 10.05.2022, 18:00-19:00

Platonizm w biologii
Gatunek: ludzka systematyka czy natura organizmów?
Platonizm w ontologii
Czym jest byt według Platona? (spór o znaczenie czasownika „być” – Ch.H. Kahn vs L. de Rijk)

Skip to content