Seminarium “Droga do zielonej gospodarki”

W piątek, 18 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zainaugurowano seminarium „Droga do zielonej gospodarki. Globalne i polskie aspekty transformacji energetyczno-klimatycznej”.

Seminarium ma na celu przygotowanie kadr akademickich do promowania w ramach studiów zagadnień dotyczących zmian klimatycznych, energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju. Jego rezultatem będzie podniesienie tzw. zielonych kompetencji wśród przyszłych specjalistów z obszarów zarządzania i inżynierów z branży energetycznej.

Seminarium dedykowane jest nauczycielom akademickim realizującym zajęcia na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka i Zarządzanie oraz nauczycielom szkół partnerskich WSZOP.

Prelegentami seminarium są praktycy i uznani eksperci w kraju i za granicą, działacze na rzecz zielonej energii. Wykład wprowadzający na temat Net zero for 2050 – mapa drogowa dla globalnej branży energetycznej przedstawił mgr inż. Grzegorz Onichimowski – przedsiębiorca i menadżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Wykład na temat Jak blisko jesteśmy katastrofy i co może nas ocalić? zaprezentował mgr Marcin Popkiewicz – fizyk, dziennikarz i popularyzator nauki specjalizujący się w klimatologii, energetyce i analizach megatrendów.

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej w cztery kolejne piątki. 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” nr POWR.03.05.00-00-Z047/17.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” nr POWR.03.05.00-00-Z047/17

Skip to content