#podcast

Ruch Praw Obywatelskich

mgr Krystyna Sobecka

Krystyna Sobecka

Jak Afroamerykanie walczyli o swoje prawa po zniesieniu niewolnictwa❓

Czym była reguła seperate but equal❓

Jak z tym wszystkim jest związana muzyka❓

Dowiecie się tego z naszego dzisiejszego podcastu o historii Ruchu Praw Obywatelskich.

Skip to content