Studia

podyplomowe

Psychologia sądowa
dla biegłych

Psychologia sądowa dla biegłych

Studia podyplomowe
1 rok

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Psychologia sądowa dla biegłych to studia podyplomowe wg autorskiego programu prof. dr hab. Jana Marii Stanika

Pierwsze edycje Studiów z psychologii sądowej dla biegłych finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości były zrealizowane w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego.

Kolejne 20 edycji Studiów było zrealizowanych przez autora programu, profesora Jana Stanika przy akceptacji Ministra Sprawiedliwości, co stanowiło wyraz uznania dla wartości programu.

Obecne wznowienie Studiów przez Zakładu Psychologii i Ekspertyz Sądowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest kontynuacją programu kształcenia i doskonalenia przyszłych biegłych sądowych psychologów.

Program studiów znalazł uznanie w środowisku psychologów klinicznych oraz prawniczym, jako przykład dobrej praktyki psychologiczno-sądowej. W sposób metodyczny porządkuje wiedzę praktyczną z zakresu szeroko rozumianej psychologii sądowej i prawa w aspekcie pracy biegłych.

Zdjęcie dra Leszka Woszczka
Kierownik studiów
dr Leszek Woszczek

Doktor nauk humanistycznych w specjalności psychologia, biegły sądowy, współautor programu studiów podyplomowych Psychologia sądowa dla biegłych. Doświadczony wykładowca w zakresie psychologii zeznań i przesłuchań dla sędziów sądów apelacyjnych oraz zajęć dla studentów z przedmiotów m.in.: psychologii kryminalistyczna, psychologia wyjaśnień i zeznań, psychopatologia, resocjalizacja.

Kierownik Zakładu Psychologii i Ekspertyz Sądowych WSZOP, autor ponad 300 ekspertyz sądowych w zakresie psychologii. Przez ponad 20 lat był związany z Katedrą Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego prowadzoną pod kierunkiem profesora Jana M. Stanika.

Film o studiach: