Studia podyplomowe

Psychologia sądowa
dla biegłych

1000 zł zniżki!

tylko do 16 września 2023 r. 

Studia podyplomowe

Psychologia sądowa dla biegłych

1000 zł zniżki!

tylko do 16 września 2023 r. 

Studia podyplomowe
2 semestry

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Psychologia sądowa dla biegłych to studia podyplomowe wg autorskiego programu prof. dr hab. Jana Marii Stanika

Pierwsze edycje Studiów z psychologii sądowej dla biegłych finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości były zrealizowane w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego.

Kolejne 20 edycji Studiów było zrealizowanych przez autora programu, profesora Jana Stanika przy akceptacji Ministra Sprawiedliwości, co stanowiło wyraz uznania dla wartości programu.

Obecne wznowienie Studiów przez Zakładu Psychologii i Ekspertyz Sądowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest kontynuacją programu kształcenia i doskonalenia przyszłych biegłych sądowych psychologów.

Program studiów znalazł uznanie w środowisku psychologów klinicznych oraz prawniczym, jako przykład dobrej praktyki psychologiczno-sądowej. W sposób metodyczny porządkuje wiedzę praktyczną z zakresu szeroko rozumianej psychologii sądowej i prawa w aspekcie pracy biegłych.

Program studiów obejmuje zagadnienia prawne oraz psychologiczne z zakresu psychologii zeznań świadków i podejrzanych, socjologiczno-kryminologicznych teorii dewiacji i przestępczości, modeli psychologicznych opiniodawstwa, charakteru opinii psychologicznej, podstaw prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów i konwersatoriów. Słuchacze uczestniczą w pracach empirycznych z zakresu eksperymentalnej psychologii oraz opracowują opinie sądowo-psychologiczne dla spraw karnych i cywilnych.

Zagadnienia:

 • Związki psychologii z prawem
 • Psychologia zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych
 • Elementy prawa karnego (materialnego i procesowego)
 • Dowód z opinii biegłego w świetle kpk i kpc
 • Metodologiczne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego
 • Psychologiczne opiniodawstwo w sprawach karnych
 • Wybrane socjologiczno-kryminologiczne teorie dewiacji i przestępczości
 • Wybrane problemy psychologii kryminologicznej
 • Psychologiczna opinia w sprawach nieletnich
 • Opiniodawstwo psychologiczne w sprawach cywilnych
 • Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • Negocjacje i mediacje w sprawach sądowych
 • Etyczno-zawodowe problemy opiniodawstwa sądowego
 • Analiza opinii psychologicznych
 • Seminarium

Sądowa praktyka orzecznicza pokazuje, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na ekspertów psychologów w obszarze opiniodawstwa sądowego. W procesie karnym, jak i cywilnym wymaga się od biegłych psychologów nie tylko doskonałej znajomości wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii sądowej, klinicznej, psychologii rozwojowej, psychologii kryminologicznej, ale także wiedzy prawnej, bez której wykonanie ekspertyzy sądowej nie jest możliwe.

Psychologia sądowa dla biegłych  – dla kogo studia podyplomowe?

Psychologia sądowa dla biegłych to studia podyplomowe z pogranicza psychologii i prawa skierowane do absolwentów psychologii (studiów 5-letnich), w szczególności zatrudnionych w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w wydziałach dla nieletnich oraz w ośrodkach kuratorskich przy sądach rejonowych. Studia pozwalają poszerzyć kompetencje i brać udział w postępowaniach sądowych w roli biegłych.

Uzyskane kwalifikacje

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie:
  Psychologia sądowa dla biegłych.
 
 • prof. dr hab. Jan Maria STANIK, WSZOP
 • prof. dr hab. Adam STANKOWSKI, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Leszek SOSNOWSKI, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Anna BOROŃ, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • dr n. med. Jerzy POBOCHA, biegły sądowy z zakresu psychiatrii
 • dr Leszek WOSZCZEK, WSZOP
 • dr Arkadiusz SZAJNA, WSZOP
 • dr Adam KLASIK, biegły sądowy z zakresu psychologii
 • dr Anna SIKORSKA, WSZOP
 • dr Agnieszka ROSZKOWSKA, biegły sądowy z zakresu psychologii
 • dr Justyna TREPKA-STAROSTA, biegły sądowy z zakresu psychologii
 • mgr Sabina FOLTA-NIEDZIELCZYK, biegły sądowy z zakresu psychologii

Opłaty

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Wysokość raty
540 zł
2 500 zł
Całkowity koszt studiów
5 400 zł
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł.  Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Opłaty

Rata miesięczna
540 zł
Rata semestralna
2 500 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
5 400 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł. 
Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Zdjęcie dra Leszka Woszczka
Kierownik studiów
dr Leszek Woszczek

Doktor nauk humanistycznych w specjalności psychologia, biegły sądowy, współautor programu studiów podyplomowych Psychologia sądowa dla biegłych. Doświadczony wykładowca w zakresie psychologii zeznań i przesłuchań dla sędziów sądów apelacyjnych oraz zajęć dla studentów z przedmiotów m.in.: psychologii kryminalistyczna, psychologia wyjaśnień i zeznań, psychopatologia, resocjalizacja.

Kierownik Zakładu Psychologii i Ekspertyz Sądowych WSZOP, autor ponad 300 ekspertyz sądowych w zakresie psychologii. Przez ponad 20 lat był związany z Katedrą Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego prowadzoną pod kierunkiem profesora Jana M. Stanika.

Film o studiach

Skip to content