Okładka Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa)

Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa)

Autor: Tomasz Bielak
ISBN: 978-83-922186-9-2
Rok wydania: 2008
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP.

Książka jest monograficznym ujęciem twórczości Macieja Słomczyńskiego, usytuowanej między obiegiem elitarnym (nowatorskie powieści, przekłady arcydzieł literatury anglojęzycznej) i popularnym (literatura sensacyjna i kryminalna, utwory dla młodzieży), w kontekście biografii pisarza oraz ewolucji powojennej kultury literackiej w Polsce. Głównym obiektem badawczego zainteresowania jest tu elitarna i popularna proza Słomczyńskiego (publikowana pod własnym nazwiskiem lub pod pseudonimami Joe Alex i Kazimierz Kwaśniewski). Analiza poetyki i pragmatyki opowiadań i powieści ujmowana jest w perspektywie diachronicznej, w szerokim kontekście tradycji literackiej i kulturowej. Omówiona również została recepcja krytycznoliteracka wszystkich utworów Macieja Słomczyńskiego. W monografii pojawia się również problematyka relacji między kulturą wysokoartystyczną i popularną, między różnymi rolami pisarskimi Słomczyńskiego: genialnego tłumacza, twórcy oryginalnej prozy i producenta tekstów literatury popularnej. Integralnym elementem tej pracy jest obszerna bibliografia dotycząca twórczości Słomczyńskiego oraz opracowań literatury popularnej ze szczególnym uwzględnieniem prozy detektywistycznej i kryminalnej.

Skip to content