Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarzadzania Ochroną Pracy w Katowicach

Adresaci:
Projekt kierowany jest do:

  • studentów realizujących studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ,
  • pracowników WSZOP, którzy chcą podjąć studia podyplomowe i podnieść swoje kwalifikacje.

Projekt przewiduje  szkolenia certyfikowane, warsztaty z praktykami, wizyty studyjne dla studentów studiów I stopnia kierunków Energetyka i  Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Dokumenty do uzupełnienia po zakwalifikowaniu do projektu:
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu

Realizacja projektu:
Harmonogram realizacji projektu

Biuro projektu:
Biuro Projektu Katowice
ul. Bankowa 8, pokój nr 108
Koordynator projektu – mgr inż. Beata Kaszlik
T: 32 355 97 70 wew. 59

Skip to content