Projekt Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeń­stwo wewnętrzne i Energetyka

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów Energetyka i Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej poprzez zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców w formie staży zawodowych

Całkowita wartość projektu: 2 859 805,05 zł
Wartość dofinansowania: 2 774 010,89 zł

Harmonogramu realizacji projektu

Biuro projektu:
Biuro Projektu Katowice

ul. Bankowa 8, pokój nr 108
Koordynator projektu – mgr inż. Beata Kaszlik
T: 32 355 97 70 wew. 59

Skip to content