erasmus dla pracownikow

Erasmus dla pracowników

Zachęcamy do skorzystania z Programu Erasmus pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Dla nauczycieli akademickich to okazja na wyjazd do szkół wyższych w innych krajach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Natomiast wszyscy pracownicy mogą się starać o wyjazd do zagranicznych instytucji, w tym szkół wyższych, w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy, wymiana doświadczeń).

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów). Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Jeśli pobyt trwa tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. 

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia, zatwierdzonego przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd.

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Oprócz wyjazdów pracowników uczelni w ramach Programie Erasmus możliwe są także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw do szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami. Polskie uczelnie mogą więc planować przyjazdy profesjonalistów – pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji, którzy przeprowadzą cykl zajęć dla studentów. Przyjazdy profesjonalistów z innych krajów są dla uczelni doskonałą okazją urozmaicania programów zajęć we wszystkich dyscyplinach akademickich oraz włączania do nich elementów wiedzy i umiejętności praktycznych. Wizyty pracowników zagranicznych przedsiębiorstw i innych instytucji mogą także prowadzić do podejmowania innych wspólnych inicjatyw, np. projektów międzynarodowych (badawczych, edukacyjnych, w dziedzinie innowacji itp.)

Skip to content