Okładka książki

Problemy współczesnego rynku pracy

Red. nauk.: Danuta Kisperska-Moroń, Maria Pietras
ISBN: 978-83-61378-61-7
Rok wydania: 2016
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Publikacja włącza się w nurt badań nad problemami rynku pracy i dyskusją, która często wskazuje, że pozornie niekorzystne i błędne procesy są wyrazem nowych, niezrozumiałych jeszcze zjawisk w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i rynkiem pracy. Ustawiczne kształcenie, konieczność dysponowania różnorodnymi umiejętnościami, zmiany przebiegu kariery zawodowej, częste zmiany miejsca pracy, itp. umożliwiają skuteczniejsze odnalezienie się potencjalnych kandydatów do pracy w dynamice procesów zatrudnienia. Pracodawcy wobec rosnącej niepewności koniunktury gospodarczej coraz częściej ograniczają stabilność umów o pracę, co wpływa na odchodzenie od awansu pracowniczego wzdłuż hierarchii szczebli zarządzania i zmierza w kierunku poszukiwania wyzwań zawodowych w tymczasowych organizacjach gospodarczych, dopasowujących się do błyskawicznie zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych i społecznych.

Skip to content